Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení:

  • Vážíme si důvěry našich zákazníků, kterou nám projevili uskutečněním objednávky, případně jejím nedokončením a tím nám svěřili údaje o své osobě a svých blízkých
  • Zákazník má vždy právo vědět jak jsou osobní údaje zabezpečeny, archivovány a jak je s nimi nakládáno. V případě pochybností má právo se na nás obrátit a požadovat detailnější informace.
  • Ochrana osobních údajů je u nás jednou z priorit a proto podnikáme jednotlivé kroky k řádnému zabezpečení
  • Naše konání se vždy řídí příslušnou legislativou

Ochrana osobních údajů:

  • Veškeré informace, které nám zákazníci svěřili, jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
  • Kupující, případně zájemce (dále jen zájemce) o koupi souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího až do doby do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
  • Kupující a zájemce mají právo na kontrolu, opravu, případně odstranění údajů z databáze a to na základě písemné žádosti
  • Osobní údaje dodavatel nepředává dalším osobám. Výjimku tvoří údaje nutné pro uvázání kytice a její doručení.
  • Údaje jsou dodavatelem archivovány v elektronické podobě. Přístupné jsou pouze dodavateli